Od 1 lipca 2020 roku, rodzice mogą składać wnioski elektroniczne o otrzymanie kwoty 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. O co chodzi w tym programie? Kto i na jakich zasadach może otrzymać dofinansowanie? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy otrzymasz świadczeni i na co możesz je wykorzystać? Kto otrzyma 300+, gdy rodzice dziecka nie żyją razem? Czy świadczenie przysługuje na dzieci w zerówce? Co zrobić, gdy odmówiono mi przyznania świadczenia?

O co chodzi w programie „Dobry Start”?

Program rządowy „Dobry Start” przewiduje prawo rodzica do otrzymania jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Uczeń otrzymuje 300 złotych tylko jeden raz w roku i kwota ta powinna być przeznaczona na wyprawę szkolną. Gdy posiadasz więcej niż jedno dziecko, kwota 300 złotych przysługuje na każde dziecko.

Kto może otrzymać wsparcie 300+?

To świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole.

Otrzyma je dziecko, które uczęszcza do szkoły aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Wsparcie 300 zł nie przysługuje na dzieci , które chodzą do przedszkola i na dzieci, które chodzą do tzw. zerówki w przedszkolu lub w szkole.

Program Dobry Start nie obejmuje studentów. Świadczenie przysługuje tylko dzieciom uczącym się w szkole. Rozporządzenie nie obejmuje szkół wyższych i studentów.

Gdy dziecko nie ukończyło 20 roku życia, w dalszym ciągu jest osobą uczącą się, ma prawo do świadczenia.

Z kolei dziecko niepełnosprawne, jeśli uczy się w szkole, otrzyma 300 zł do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o świadczenie 300+ może złożyć:

  • rodzic dziecka;
  • opiekun prawny, czyli osoba, której sąd przyznał sprawowanie opieki nad dzieckiem;
  • opiekun faktyczny, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o przysposobienie do sądu;
  • osoba ucząca się – osoba ta może sama dla siebie wnioskować o 300 zł – jest to osoba pełnoletnia, a więc mogąca już działać we własnym imieniu, a także osoba, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek o pieniądze dla dziecka składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wystarczy, że wniosek zostanie podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów.

Jak otrzymać 300 złotych na wyprawkę dla dziecka?

Taki wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tiaod 1 lipca;
  • online przez bankowość elektroniczną, czyli przez Twój bank – od 1 lipca;
  • przez PUE ZUSod 1 lipca;
  • w urzędzie składając bezpośrednio wydrukowany i podpisany wniosek w urzędzie gminy lub miasta, w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń) – od 1 sierpnia;
  • pocztą wysyłając wniosek do urzędów lub ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki gminnej- wydrukowany o podpisany wniosek- od 1 sierpnia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Gdy nie złożysz wniosku do 30 listopada, nie otrzymasz kwoty 300 zł na wyprawkę dla dziecka.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W takim przypadku nie możesz złożyć wniosku online.

Kiedy otrzymam 300 zł?

Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub w sierpniu, świadczenie otrzymasz najpóźniej do 30 września.

Gdy złożysz wniosek we wrześniu i później, to będziesz czekać maksymalnie 2 miesiące na świadczenie, licząc od dnia złożenia wniosku.

Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail. Gdy nie podasz adresu e-mail, to otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia osobiście w urzędzie.

Kto otrzyma 300+, gdy rodzice dziecka nie żyją razem?

    Gdy rodzice nie żyją razem, wniosek o świadczenie składa rodzic, który faktycznie sprawuje nad dzieckiem opiekę. To on jest uprawniony do pobrania takiego wsparcia finansowego.

       Inną sytuacje mamy, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców zgodnie z orzeczeniem sądu. Gdy rodzice Wówczas każdy z rodziców otrzymuje połowę pieniędzy na dziecko, czyli  150 zł.

Czy kwota 300 zł przysługuje uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?


Tak. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, kwota 300 złotych przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Czy Komornik Sądowy może zająć kwotę 300 zł i ją zabrać?

Nie. Świadczenie w wysokości 300 zł nie podlega egzekucji.

Komornik nie może zabrać tych pieniędzy.

Jaką szkołę wskazać we wniosku, gdy nie mam jeszcze wyników rekrutacji?

W celu otrzymania kwoty 300 złotych, musisz prawidłowo wypełnić wniosek. We wniosku musisz wskazać szkołę, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać Twoje dziecko.

Gdy nie masz jeszcze wyników rekrutacji, poczekaj ze złożeniem wniosków do otrzymania takich wyników. Gdy nie wiesz jeszcze, do której szkoły Twoje dziecko będzie uczęszczało od września, wówczas nie możesz złożyć poprawnego wniosku – wpisać właściwej szkoły. A to oznacza, że organ wezwie Ciebie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W przypadku braku ich uzupełnienia, wniosek nie zostanie uwzględniony. Dlatego lepiej unikać takich sytuacji i poczekać ze złożeniem wniosku do czasu rozstrzygnięcia wyników rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć wzór wniosku o świadczenie Dobry Start?

O tutaj: Wniosek o otrzymanie świadczenia „Dobry Start”.

Tutaj z kolei znajdziesz załącznik: Załącznik do wniosku o otrzymanie świadczenia „Dobry Start”.

Jest to oficjalny wzór, aktualny na rok 2020 i pochodzi bezpośrednio ze strony rządowej.

Wystarczy, że wydrukujesz ten wniosek, uzupełnisz go zgodnie z instrukcją oraz podpiszesz go i wyślesz w miejsca, o których napisałam powyżej. Możesz udać się do nich bezpośrednio i złożyć je w podanych placówkach.

Co zrobić, gdy otrzymam decyzję odmowną o przyznaniu świadczenia?

W takiej sytuacji otrzymasz decyzję administracyjną o odmowie przyznania świadczenia w ramach programu „Dobry Start”. Podobnie, możesz otrzymać też decyzję, gdy organ zbada jeszcze raz Twoją sytuację i okaże się, że pobrałeś/pobrałaś świadczenie nienależnie.

Masz prawo do odwołania się w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.

Odwołanie się od decyzji jest bezpłatne.

Autor

Komentarze