Epidemia koronawirusa doprowadziła do odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Dnia 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali rekomendacje dotyczące wznowienia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci. Powyższe rekomendacje zostały wydane po konsultacjach z Zespołem ds. Szczepień Ochronnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także instytucji zdrowia publicznego, takich jak WHO, CDC, NHS i NCIRS.

Przeczytaj na jakich zasadach realizowane będą szczepienia obowiązkowe.

Zanim przeczytasz poniższy wpis, musisz wiedzieć, że to o czym piszę w tym wpisie to jedynie rekomendacje Ministra Zdrowia i Sanepidu, a nie źródło prawa.

Jakie szczepienia zostają wznowione?

Minister Zdrowia rekomendował wznowienie od 18 kwietnia 2020 roku szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, w szczególności poniższych.

 1. Szczepienia na oddziałach noworodkowych.
 2. Te szczepienia, które są obowiązkowe w warunkach ambulatoryjnych, zwłaszcza podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w pierwszych 2 latach życia dziecka.
 3. Szczepienia z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień.
 4. Szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku.
 5. Innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Rekomenduje się także upowszechnienie szczepień:

 1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych.
 2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Na jakich zasadach maja odbywać się te szczepienia?

W czasie szczepienia w okresie epidemii koronawirusa należy zachować pewne zasady bezpieczeństwa.

 1. Należy stosować ogólne zalecania środków ochrony na terenie POZ. Przykładowo, personel ma obowiązek używania maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, pamiętać o standardowej higienie rąk.
 2. Personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu. Musi on pamiętać o higienie rąk, przyjmować w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji. Personel musi dezynfekować powierzchnię, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie.
 3. Należy przestrzegać separacji przestrzennej. Szczepienia należy wykonywać, w pomieszczeniach wydzielonych, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji.
 4. Na szczepienie powinien przyjechać z dzieckiem jeden zdrowy opiekun (bez objawów infekcji).
 5. Należy przestrzegać separacji czasowej. Dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób.
 6. Rekomenduje się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego
  i wstępnej kwalifikacji do szczepienia. Oznacza to, że w trakcie gdy pediatra ustala termin szczepienia, musi on poinformować rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba. Osoba ta nie może mieć objawów infekcji. Pediatra (personel medyczny) musi przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników.

Co w sytuacji, gdy w przychodni nie ma osobnego gabinetu dla dzieci chorych i dla dzieci zdrowych?

Gdy nie ma poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, osobnego od poczekalni i gabinetu dla dzieci chorych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów.

Kiedy szczepienia powinny być odroczone w czasie?

Jak wyjaśniłam powyżej, gdy telefonicznie umawia się dziecko na szczepienie, lekarz powinien zrobić rozeznanie dotyczące sytuacji zdrowotnej rodzica i pozostałych domowników. Na szczepienie dziecka może przyjść tylko jeden opiekun, bez objawów infekcji. Lekarz (personel) musi o tym poinformować umawiając na wizytę.

Szczepienia zostają odroczone, gdy w domu znajduje się osoba:

 • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
 • która jest poddana kwarantannie. Przykładowo, gdy Twój małżonek przebywa na kwarantannie, ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 albo przyjechał z rejonu o dużej i utrwalonej transmisji koronawirusa. Wówczas musicie przełożyć szczepienia.
 • taka, która jest poddana izolacji w warunkach domowych. Dotyczy to takiej osoby, która ma potwierdzonego koronawirusa lub jest podejrzenie, że jest nim zakażona, ale nie wymaga hospitalizacji.

Kiedy dziecko może być zaszczepione?

Twoje dziecko może być zaszczepione, gdy nie ma epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia koronawirusem dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników.

Dziecko może być zaszczepione, gdy rodzice lub inni domownicy nie maja objawów ostrej infekcji, które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem. Czyli, jeśli Twoje dziecko lub Ty masz gorączkę, kaszel, duszności, nie szczepicie dziecka. Odraczacie szczepienie na później po konsultacji z lekarzem.

Najlepiej skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem pediatra Twojego dziecka. Indywidualnie ustalcie jak ma przebiegać szczepienie w Waszej sytuacji.

Autor

Komentarze