W dniu publikacji tego wpisu (16 kwietnia 2020 roku) wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, które przedłuża i ustanawia nowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią koronawirusa. Rozporządzenie zostało opublikowane 10 kwietnia i wprowadziło do odwołania obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski lub maseczki, ust i nosa. Przepis ten był o tyle niefortunny, że nakazywał zasłanianie twarzy każdemu, gdy nie jest się w domu. Na szczęście, dnia 15 kwietnia, Rozporządzeniem zmieniającym, Rada Ministrów postanowiła zmienić ten zapis, uszczegóławiając go. Przeczytaj gdzie i kiedy musisz zasłaniać twarz. Dowiedz się, czy dzieci też muszą mieć zakryte usta i nos.

Jakie mamy obowiązki w zakresie zakrywania ust i twarzy?

Od 16 kwietnia do odwołania, masz obowiązek zakrywania ust i nosa. Możesz w tym celu użyć maski, maseczki, odzieży lub jej części. Przepisy pozwalają na to, by był to na przykład szal, chusta czy nawet część kurtki. Zasada jest prosta – masz mieć zasłoniętą twarz i usta.

W jakich miejscach muszę zasłaniać twarz?

Usta i nos musisz zakrywać:

 • w środkach zbiorowego transportu (autobus, tramwaj, metro, pociąg, statek, samolot),
 • będąc w pojazdach samochodowych (którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie),
 • w miejscach ogólnodostępnych.

Co to są miejsca ogólnodostępne?

Chodzi przede wszystkim o takie miejsca jak:

 • drogi i place,
 • zakład pracy,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i targowiska (stragany),
 • teren nieruchomości wspólnych – jeśli np. mieszkasz w bloku to jest to np. klatka schodowa, wspólny garaż podziemny, czy podwórze.

Co to są budynki użyteczności publicznej?

Są to budynki dostępne dla ogółu. W szczególności to budynki administracji publicznej (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, PUP, itp), wymiaru sprawiedliwości (np. sądy, prokuratura), kultury (np. teatry, kina), kultu religijnego (np. kościoły, cmentarze), oświaty (np. szkoły, przedszkola), szkolnictwa wyższego (np. uczelnie), nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych), turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. W tych wszystkich miejscach musisz mieć zasłoniętą twarz.

Uwaga! Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Czyli jeśli pracujesz w biurowcu, przebywając tam musisz mieć zakrytą twarz.

Kto nie musi mieć zasłoniętych ust i nosa?

Wyjaśniłam powyżej, w jakich miejscach musisz zakrywać twarz. Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątki i niektóre osoby są zwolnione od nakazu zasłaniania ust i nosa w wyżej opisanych przeze mnie miejscach.

Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:

 • Gdy samochodem jedzie tylko jedna osoba, lub jedna osoba z dzieckiem do lat 4 – czyli np. jeśli jedziesz sam nie musisz mieć zakrytej twarzy. Podobnie, gdy np. niania z dzieckiem do lat 4 jadą samochodem (nie są to osoby mieszkające razem) to niania nie musi mieć maseczki,
 • Dziecka do ukończenia lat 4.
 • Osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia (nie trzeba okazywać zaświadczenia lub orzeczenia).
 • Osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach). Czyli gdy pracujesz w budynku biurowym, możesz mieć odkrytą twarz. Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów. One muszą mieć założoną maseczkę.
 • Kierowcy środka publicznego transportu – tramwaju, autobusu, metra, pociągu. Także taksówkarza. Pod warunkiem, że kierowca zapewnia oddzielenie od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.
 • Duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 • Żołnierzy stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Czy mogę stosować przyłbicę zamiast maseczki lub odzieży?

Przepisy zezwalają na to niektórym osobom.

Do zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy mają prawo osoby wykonujące czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych. Chodzi oczywiście o czas, gdy te osoby wykonują swoją pracę. Warunkiem zwolnienia z używania maseczki lub odzieży jest to, żeby wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce były oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Czy idąc wyrzucić śmieci, będąc na klatce schodowej lub w garażu, muszę mieć zakrytą twarz?

Tak, jeśli mieszkasz w kamienicy czy w bloku (budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Także wtedy, gdy mieszkasz w szeregowcu i z innymi właścicielami posiadacie części wspólne nieruchomości. Przykładowo, gdy śmietnik stanowi część wspólną, to musisz w takim miejscu mieć zakrytą twarz. Klatka schodowa to także jest część wspólna, a więc także i tu musisz zasłonić usta i nos.

Gdy mieszkasz w domu jednorodzinnym, nie. Nie ma tam przecież części wspólnych.

Czy musimy mieć maseczkę, gdy jedziemy z małżonkiem i z dziećmi samochodem?

Nie, nie musicie mieć zakrytych ust i nosów. Rozporządzenie wprost wskazuje, że twarz muszą mieć zasłonięte osoby jadące samochodem, gdy nie zamieszkują razem i nie gospodarują razem. Oznacza to, że jeśli mieszkasz z małżonkiem i dziećmi, nie musicie mieć nałożonych maseczek jadąc razem.

Jeśli np. jedziesz z współpracownikami do lub z pracy, każdy z Was musi mieć zasłoniętą twarz.

Czy jak babcia, która z nami nie mieszka, jedzie samochodem z naszym synem, który ma 5 lat to musi mieć maseczkę?

Tak, musi. Także dziecko musi mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas podróży samochodem. Podobnie z nianią. Co innego w sytuacji, gdy babcia czy niania jadą z dzieckiem do lat 4. Wówczas żadne z nich nie musi mieć samochodem.

Czy jak jadę samochodem do lekarza z moją mamą, która ze mną nie mieszka, a jedzie z nami też moje 2-letnie dziecko, to czy musimy mieć zasłonięte usta i nos w samochodzie?

Babcia i mama tak. Dziecko nie, ponieważ nie ukończyło 4 lat. Przepis jasno mówi, że nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa domownicy. Obowiązek ten nie dotyczy także sytuacji, gdy podróżuje dorosły i dziecko do lat 4. W tej sytuacji samochodem jedzie dziecko i dwie dorosłe osoby nie mieszkające ze sobą.

Czy gdy pracuję na open space w korporacji, czy muszę zasłaniać twarz w trakcie pracy?

Nie. Chyba że masz bezpośredni kontakt z klientami. Wówczas musisz mieć założoną maseczkę.

Czy gdy pracuję na kasie w sklepie, czy muszę mieć zasłonięte nos i usta?

Tak, masz bezpośredni kontakt z klientami, więc masz taki obowiązek.

Kiedy mam obowiązek odkryć usta i nos?

Masz obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • Organów uprawnionych w przypadku legitymowania Cię w celu ustalenia Twojej tożsamości.
 • Innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji Twojej tożsamości.
Autor

Komentarze