W związku z epidemią koronawirusa, władze wprowadziły generalny zakaz przemieszczania się. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości prywatnych z pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia. Czy mogę wyjść z dziećmi na spacer? A co z rodziną? Czy mogę spotkać się z nią w święta? Gdzie mogę wyjść na spacer? Co grozi za naruszenie wprowadzonych zakazów? Na te i inne pytania odpowiem w poniższym wpisie.

Na początku tylko wyjaśniam, że nie analizuję tutaj wprowadzonych przepisów pod kątem ich zgodności z Konstytucją. W tym wpisie poruszam tylko kwestie prawne wynikające z nowo wprowadzonych przepisów. Oczywiście jeśli otrzymasz mandat, służę pomocą i zapraszam do kontaktu. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Rada Ministrów w Rozporządzeniu z 31 marca 2020 roku, w celu ograniczenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nałożyła pewne ograniczenia w przemieszczaniu się. Rozporządzenie zostało następnie zastąpione Rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia. Dnia 26 kwietnia Rząd zmienił je kolejnym Rozporządzeniem.

Uwaga! Stan prawny opisany w dotyczy sytuacji na dzień 26 kwietnia 2020 roku. Zakazy dotyczące spotkań obowiązują do odwołania. Nie ma jeszcze przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Musisz ostrożnie czytać treści zamieszczone w internecie. Przepisy zmieniały się w czasie i w sieci znajduje się mnóstwo nieaktualnych już porad.

Czy mogę wychodzić z domu?

Zasadą jest, że do odwołania nie możesz swobodnie się przemieszczać po terenie naszego kraju.

Możesz wyjść tylko w trzech celach.

 • Dojazd do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, możesz dojechać do swojej pracy. Możesz też pojechać na spotkanie z klientem, czy kupić potrzebne do pracy towary czy usługi. Na przykład możesz pojechać do sklepu i kupić tusz do drukarki. Również możesz pojechać na pocztę wysłać listy służbowe.
 • Wolontariat na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać. Oczywiście w ramach takiego działania. Możesz pojechać po zakupy czy do apteki dla babci czy po strzykawki insulinowe dla sąsiada chorego na cukrzycę. Są to ludzie z grupy ryzyka, nie powinni wychodzić z domu.
 • Załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego. Możesz wychodzić, by zrobić zakupy, pójść do lekarza, kupić leki w aptece, opiekować się chorym członkiem rodziny, wyjść na spacer z psem, pojechać na spacer do lasu.
 • Sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Czy mogę pójść na spacer z dziećmi? Czy mogę wyjść na spacer z małżonkiem lub konkubentem?

Tak, możesz wyjść na spacer z dzieckiem.

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 13 roku życia, nie musisz zachować pomiędzy nim a Tobą odległości co najmniej 2 metrów. Takiej odległości nie musisz też zachowywać, gdy opiekujesz się osobą niepełnosprawną lub nie poruszającą się samodzielnie.

Jeśli idziesz na spacer z dzieckiem powyżej 13 roku życia, musisz zachować odległość 2 metrów. Taka sama zasada dotyczy spaceru z małżonkiem lub konkubentem.

Czy mogę pójść z dzieckiem na plac zabaw? Czy mogę pójść do parku lub do lasu?

W związku z aktualnie wprowadzonymi obostrzeniami w dalszym ciągu sa zamknięte place zabaw.

Natomiast dnia 20 kwietnia rząd otworzył zniósł ograniczenia wstępu do parków i lasów. Możesz udać się tam w celach rekreacyjnych.

Czy mogę pójść na plac zabaw, który należy do wspólnoty mieszkaniowej na naszym osiedlu?

Miasta i gminy zamknęły place zabaw. Jednak wiele placów zabaw to własność prywatna. Jeśli mieszkasz na osiedlu, jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, taki plac zabaw stanowi m. in. Twoją współwłasność. Plac zabaw na terenie wspólnoty mieszkaniowej jest terenem prywatnym. Przeczytaj natomiast regulamin, ponieważ wspólnota lub spółdzielnia najprawdopodobniej zamknęła to miejsce i nie możesz z niego korzystać.

Policja nie może ukarać Cię mandatem za przebywanie na takim prywatnym placu zabaw, ponieważ nie jest to miejsce publiczne.

Czy można pójść do sklepu z dzieckiem?

Jeśli musisz pójść do sklepu i nie masz z kim zostawić dziecka, możesz pójść z nim do sklepu. Zrobienie zakupów spożywczych to forma załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Czy moje dziecko może wyjść samo z domu?

Dziecko do 13 roku życia może wyjść samo z domu od 20 kwietnia do odwołania.

Dziecko poniżej 13 roku życia może wyjść z domu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Czy moje dziecko może pójść na spacer z psem?

Tak, jeżeli Twoje dziecko skończyło 13 lat.

Jeżeli Twoje dziecko ma mniej niż 13 lat, wówczas może wyjść na spacer z psem pod opieką osoby dorosłej.

Czy można pójść do kościoła? Co z pogrzebem?

Teoretycznie możesz. Natomiast do 19 kwietnia w kościele obowiązuje limit 5 osób (nie licząc księdza i osób sprawujących posługę). Dlatego raczej nie rekomenduje się pójścia do kościoła. Chyba, że zmieścisz się w limicie 5 osób.

Limit uwzględnia osoby wewnątrz i na zewnątrz kościoła.

Czy można przebywać na ogródkach działkowych?

Możesz pojechać na ogródki działkowe. Jeśli jest to dla Ciebie forma odpoczynku, relaksu, nic nie stoi na przeszkodzie, by tam pojechać.

Czy mogę wyjechać z miejsca zamieszkania do innego miasta?

Tak.

W celach rekreacyjnych także. Możesz pojechać do parku czy lasu. Musicie pamiętać jednak o zasadach zachowania określonego odstępu (2 metrów).

Natomiast nie możesz korzystać z usług noclegowych (te są jeszcze zakazane).

Podobnie, gdy jedziesz np. do rodziny czy do swojego drugiego domu, by odpocząć. Odpoczynek to zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Możesz wyjechać za miasto i tam zrelaksować się.

Czy mogę jeździć rowerem miejskim?

Nie. Do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Czy mogę jechać samochodem z rodziną? Gdzie mogę jechać samochodem?

Tak. Liczba osób poruszających się samochodem nie jest określona w rozporządzeniu.

Natomiast ważny jest cel. Nie możesz jeździć bez celu. Możesz pojechać samochodem do pracy. Samochodem możesz się udać na zakupy. Możesz także pojechać samochodem odpocząć na działkę z rodziną. Gdy masz drugie mieszkanie czy dom, masz prawo tam pojechać. Również nic nie stoi na przeszkodzie, by pojechać do rodziny w święta.

Czy mogę jechać do pracy rowerem lub hulajnogą? A do sklepu?

Tak, możesz. Możesz przemieszczać się w celach służbowych. Do sklepu też możesz. Nie jest nigdzie zakazane przemieszczanie się rowerem, na rolkach czy hulajnogą, w celach, w których możesz się przemieszczać – praca, walka z covid-19 czy zaspokajanie potrzeb życiowych.

Czy mogę urządzić spotkanie z przyjaciółmi?

Nie. Nie możesz spotkać się ze znajomymi, wyprawić uroczystości czy urządzić domówki. Obowiązuje zakaz tego typu spotkań do odwołania.

Czy mogę spotkać się z rodziną?

Tak, możesz spotkać się z bliską rodziną. Dotyczy to również Twojego partnera, z którym pozostajesz w stałym pożyciu. Możesz również spotkać się z najbliższą rodziną Twojego partnera.

Możesz spotykać się z rodziną, z którą nie mieszkasz. Nie ma limitu osób z najbliższej rodziny, pod warunkiem, że są to:

 • małżonek;
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
 • wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;
 • rodzeństwo
 • przysposobiony lub przysposabiający (i małżonek takiej osoby);
 • powinowaty w takim samym stopniu jak wyżej opisane osoby – czyli np. teściowie, zięć, synowa, dziadkowie lub wnuki małżonka, szwagier, bratowa;
 • osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu.

Oczywiście rekomenduje się, by ograniczyć maksymalnie takie spotkania, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Natomiast nie ma wprost przepisu, który by zakazywał takich spotkań. Relacje międzyludzkie są zaspokajaniem bieżących potrzeb życia codziennego. Nikt nie da Ci (przynajmniej nie powinien) mandatu za to, że odwiedzasz rodziców. Natomiast miej zawsze na uwadze zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwo najbliższych.

Czy mogę pojechać zawieźć dziecko niani lub babci, ponieważ pracuję?

Tak. Po pierwsze, zapewnienie opieki nad dzieckiem, gdy rodzic musi jechać do pracy jest związane z działalnością zawodową. Po drugie, jest to zaspokajanie potrzeb życiowych.

Czy mogę pojechać na zakupy z małżonkiem?

Zgodnie z przepisami prawa – możesz. Jest to czynność służąca zaspokajaniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Musicie jednak na zakupach zachować odległość 2 metrów od siebie.

Czy mogę poruszać się autobusem, tramwajem lub metrem?

Tak. Tylko pamiętaj, że w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli dojeżdżasz np. do pracy busem prywatnego przewoźnika, stosuje się takie same zasady. Gdy przewoźnik ma 20 miejsc siedzących, do pojazdu może wejść 10 osób.

Czy mogę pojechać na rozmowę o pracę lub złożyć CV?

Tak, możesz.

Co zrobić w sytuacji, gdy otrzymam mandat?

Od kwietnia, za naruszenie przepisów dotyczących zakazu przemieszczania się, możesz otrzymać karę administracyjną od 5.000 zł do 30.000 zł. Za naruszenie zakazu spotkań możesz otrzymać mandat od 10.000 zł do 30.000 zł. Za naruszenie zakazu wejścia na teren zielony (las, park, bulwary) grozi Ci kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł. Jest to kara administracyjna, którą nakłada sanepid w drodze decyzji administracyjnej. Od nałożenia takiej kary możesz się odwołać. Minus jest taki, że jest ona natychmiast wykonalna, a więc musisz zapłacić. Niezależnie możesz się odwołać w terminie 14 dni. Jeśli wygrasz, kwota zostanie Ci zwrócona.

Niezależnie, policja ma uprawnienie do wystawienia Ci mandatu w kwocie do 500 zł.

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 54 kodeksu wykroczeń

Wprowadzone przepisy są mocno krytykowane przez liczne środowiska prawnicze w tym zakresie. Także Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się krytycznie co do ich Konstytucyjności.

Jeśli uważasz, że mandat został Ci niezasadnie wystawiony przez Policję, możesz odmówić jego przyjęcia. Wtedy funkcjonariusz przekaże sprawę do sądu. Wówczas możesz dochodzić obrony swoich praw w sądzie. Możesz skontaktować się ze mną w takiej sytuacji.

Gdy już przyjąłeś mandat, a uważasz, że niezasadnie został wystawiony, masz 7 dni na złożenie wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu karnego bezpośrednio do Sądu właściwego dla miejsca nałożenia grzywny.

Podsumowanie

 1. Przepisy zmieniają się bardzo dynamicznie. Niezaktualizowane wpisy w internecie sprzed 26 kwietnia mogą wprowadzać w błąd.
 2. Zapraszam Ciebie oczywiście na mojego bloga- będę śledziła zmiany na bieżąco i informowała o nich.
 3. Gdy otrzymasz mandat, możesz odmówić jego przyjęcia. Jeśli przyjąłeś już mandat, masz 7 dni na skierowanie sprawy do sądu o jego uchylenie.
 4. Pamiętaj, żeby w każdej sytuacji kierować się zasadą minimalizowania ryzyka i jeśli nie jest to konieczne, unikać kontaktów z innymi osobami.
 5. Jeśli masz dodatkowe pytania – pisz w komentarzu lub w prywatnej wiadomości.

Autor

Komentarze