Dotychczasowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 24 maja. Rząd zapowiedział, że żłobki i przedszkola będą mogły być otwarte od dnia 6 maja 2020 roku. 14 maja Rząd wydłużył możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj czy i na jakich zasadach możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 3 maja.

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym napisałam szczegółowo tutaj.

Zasada jest taka, ze świadczenie to przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

W dalszym ciągu zasiłek ten przysługuje rodzicom dzieci do lat 8.

Na jakiej podstawie zamknięto przedszkola i żłobki?

W okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 5 maja 2020 roku. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienione Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Jeśli chodzi o przedszkola to mamy następujący przepis:

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie (…) przedszkoli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 zmienione Rozporządzeniem z 24 kwietnia 2020 roku.

O tym, że żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od dnia 6 maja, napisałam szczegółowo tu. Placówki mogą wznowić swoją działalność po spełnieniu określonych wytycznych.

Wiele rodziców zastanawia się, co w sytuacji, gdy placówki mogą zostać otwarte od dnia 6 maja. Czy w takiej sytuacji, mimo lęków z związku z panującą epidemia koronawirusa, muszą wrócić do pracy i zostawić dziecko w przedszkolu lub żłobku?

Czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy w dniach 4 i 5 maja?

Jak już wspomniałam powyżej, wszystkie placówki zostają zamknięte do dnia 6 maja 2020 roku. To oznacza, że jeśli dotychczas otrzymywaliście dodatkowy zasiłek opiekuńczy i kwalifikowaliście się do jego otrzymania, możecie przedłużyć jego otrzymanie za dni 4 i 5 maja.

Wynika to wprost z Rozporządzenia. Natomiast od 6 maja sytuacja ulega zmianie.

Kiedy mogę się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 6 maja?

Od 6 maja część placówek będzie otwarta. To oznacza, że nie wszystkim rodzicom, którzy do tej pory otrzymywali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, będzie on w dalszym ciągu przysługiwał.

Rada Ministrów Rozporządzeniem, które weszło w życie 1 maja, określiła nowe zasady pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców po 6 maja. Rozporządzenie dotyczyło prawa do pobierania zasiłku do dnia 24 maja.

W związku z powyższymi przepisami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom od 6 maja do 24 maja w następujących sytuacjach:

 • W przypadku, gdy placówka, do której uczęszcza dziecko będzie w dalszym ciągu zamknięta.
 • W przypadku, gdy placówka mimo otwarcia nie będzie mogła zapewnić opieki nad Twoim dzieckiem. Na przykład, gdy przez ograniczenia, tylko niektóre dzieci będą mogły pójść do placówki, a inne nie.
 • W sytuacji, gdy placówka zostanie otwarta od 6 maja, lecz rodzice nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki.

Uwaga! Rodzice, którzy mają obawy przed powrotem dziecka do placówki, mogą w dalszym ciągu sprawować nad nimi bezpośrednią opiekę i otrzymywać z tego tytułu dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Co z dziećmi, które chodzą do klas I-III i nie ukończyły 8 roku życia?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do ukończenia przez nie 8 roku życia. Na pewno zasiłek taki przysługuje rodzicom wszystkich dzieci do 24 maja. Do tej daty bowiem szkoły są zamknięte. Od 25 maja natomiast, możliwy będzie częściowy powrót dzieci do szkół. Decyzję tę jednak o tym, czy posyłasz dziecko na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne, podejmują rodzice.

Jeśli Twoje dziecko wróci do szkoły – tracisz prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Gdy zdecydujesz się zostać z dzieckiem w domu, w dalszym ciągu, do 24 maja, możesz korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Co w przypadku innych form opieki niż żłobek lub przedszkole?

Powyższe regulacje dotyczą nie tylko przedszkoli i żłobków. Rozszerzają się one na kluby dziecięce, placówki pobytu dziennego czy podmiot zatrudniający dziennych opiekunów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Autor

4 komentarze

 1. Czy w czasie tego dodatkowego zasilku, czy normalnego opiekunczego, mąż może skorzystac z urlopu, gdy ja jestem na tym zasilku? Mielismy zaplanowany urlip na odludziu.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry,
   zgodnie z prawem, Pani powinna w tym czasie wrócić do pracy, ponieważ w tym czasie tata może w czasie swojego urlopu opiekować się dzieckiem osobiście.
   Natomiast na pewno może Pani skorzystać z zasiłku dodatkowego lub ogólnego, gdy w razie kontroli, wykaże Pani, że tata miał zaplanowany urlop np. w innej miejscowości (odludziu), a Pani musiała w związku z tym samodzielnie opiekować się dzieckiem.

Komentarze