W tym roku do 2 maja 2022 roku musisz złożyć rozliczenie roczne PIT. Sprawdź, czy w zeznaniu rocznym PIT możesz uwzględnić ulgę podatkową na dziecko, a przez to obniżyć podatek do zapłacenia. Czy coś zmieniło się w tym zakresie po wprowadzeniu Nowego Ładu? Komu przysługuje ulga? Jaka jest kwota ulgi? Jak ją rozliczyć?

Czym jest ulga podatkowa na dziecko?

Ulga na dziecko to inaczej tzw. ulga prorodzinna. Jest to kwota, jaką rodzic może odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego za ubiegły rok rozliczeniowy.

Dzięki uldze albo zapłacisz mniejszy podatek albo nie zapłacisz nic albo otrzymasz zwrot podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga przysługuje rodzicowi, który rozlicza się z dochodów na formularzu PIT-36 i PIT-37. Oznacza to, że możesz ją otrzymać, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych z urzędem skarbowym, tj. według skali podatkowej 17% lub 32%. Przysługuje ona rodzicom, opiekunom lub rodzicom zastępczym.

Nie przysługuje rodzicowi, który rozlicza się według:

 • podatku liniowego (PIT-36L)
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zeznanie roczne PIT-28)
 • karty podatkowej.

Czy obowiązuje jakieś kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z ulgi?

Tak. W przypadku, gdy masz jedno dziecko.

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i macie z małżonkiem jedno dziecko, wasz wspólny dochód nie może przekroczyć 112 tysięcy złotych za dany rok podatkowy. Jeśli przekroczyliście ten próg – nie możecie skorzystać z ulgi na wasze dziecko. Pamiętaj, że w związku małżeńskim musicie przebywać przez cały rok podatkowy, który rozliczasz. Nie musicie się wspólnie rozliczać. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, wpiszcie ulgę na każde dziecko. Jeśli rozliczacie się oddzielnie, ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie uwzględnić ulgę po równo 50% lub w dowolnie uzgodnionych proporcjach.

Jeśli samotnie wychowujesz jedno dziecko i w danym roku nie przekroczyłaś/przekroczyłeś dochodu 112 tysięcy złotych, również możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Rodzic samotnie wychowujący dziecko w tym przypadku to nie tylko kawaler, panna, rozwodnik czy wdowiec, ale również rodzic, którego małżonek przebywa w więzieniu czy też osoba, względem której sąd orzekł separację.

Z kolei, gdy rodzic pozostaje w związku pozamałżeńskim (i nie jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko) może on skorzystać z ulgi jeśli w danym roku nie przekroczył dochodu 56 tysięcy złotych.

!Uwaga! w przypadku, gdy masz dwójkę lub więcej dzieci, nie ma limitu dochodów uprawniających ciebie do skorzystania z ulgi na dziecko.

Jak policzyć dochód, żeby sprawdzić czy mam prawo do ulgi na dziecko?

W celu sprawdzenia, czy możesz skorzystać z ulgi na jedno dziecko, musisz obliczyć dochód, sumując:

 • dochód opodatkowany skalą podatkową (17% i 32%)
 • dochód liniowy (19%); nie masz prawa do skorzystania z ulgi, ale dochód ten musisz uwzględnić do wyliczenia czy kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi na dziecko
 • dochody, które wykazujesz w deklaracji PIT-38, tj. dochód z tytułu zbycia udziałów lub akcji w spółkach oraz pochodnych papierów wartościowych

Jak wysoka jest ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko zależy od ilości dzieci w rodzinie.

W przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ulga na dziecko, to maksymalne kwoty możliwe do odliczenia wynoszą:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli maksymalnie1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko.

Jeszcze raz wyjaśniam, że w przypadku, gdy masz więcej niż jedno dziecko, nie obowiązuje ciebie wyżej opisane kryterium dochodowe. Nie sprawdzasz ile zarobiłaś/zarobiłeś w ubiegłym roku i czy przekroczyłeś lub przekroczyłaś limit 112 tysięcy zł (56 tys. zł). Sprawdzasz wówczas tylko czy rozliczasz się na zasadach ogólnych (17 % i 32%).

Przykładowo, jeśli masz 3 dzieci to otrzymasz 1112,04 zł + 1112,04 zł + 2000,04 zł.

Czy ulga przysługuje na każde dziecko?

Ulga przysługuje na:

 • wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • każde dziecko, bez względu na wiek, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • na każde dziecko do 25 roku życia, jeśli w dalszym ciągu się uczy, jeżeli nie uzyskało dochodów, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub ich opodatkowane dochody (oprócz renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach tzw. ulgi dla młodych do nie przekroczyły 3089 zł.

Jak rozliczyć ulgę?

Jak już wspomniałam, do 2 maja 2022 roku musisz złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021. Do formularza PIT-36 lub PIT-37 dołącz formularz PIT/O.

W formularzu PIT-36 – w części J, a formularzu PIT-37 – w części G wpisz ulgę.

W formularzu PIT/O:

 • w pozycji 46 wpisz ile posiadasz dzieci;
 • część C pozycja 47 przeznaczona jest na wpisanie kwoty przysługującego zwrotu (podatnik), a pozycja 48 przeznaczona jest dla małżonka;
 • w części E wpisz PESEL, imiona, nazwiska, daty urodzenia.

Autor

6 komentarzy

 1. ewelina_sroka Odpowiedz

  Dzień dobry,
  a jest jakaś różnica jak rozliczam się z mężem a sama?????

Komentarze