Kobieta, która jest w ciąży, może korzystać w niektórych miejscach z pierwszeństwa, omijając kolejkę. Skąd wynika prawo do pierwszeństwa w kolejce kobiety w ciąży? W jakich miejscach kobieta w ciąży ma pierwszeństwo? Kiedy kobieta nie ma pierwszeństwa mimo ciąży?

Pierwszeństwo w aptekach i w placówkach medycznych

Każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością listy oczekujących, ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. To oznacza, że nie chodzi tylko o pierwszeństwo w kolejce do rejestracji. Chodzi o pierwszeństwo do usług – czyli musi zostać obsłużona w aptece lub musi zostać przyjęta do lekarza poza kolejką. Nie może być tak, że ominiesz rejestrację, ale później czekasz w kolejce do lekarza przez pół dnia. Masz pierwszeństwo przed pacjentami nieuprzywilejowanymi.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają kobiety w ciąży.

Art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

To oznacza, że:

  • kobieta w ciąży ma pierwszeństwo w aptekach do usług farmaceutycznych;
  • jeśli jesteś w ciąży, masz pierwszeństwo na izbie przyjęć lub w gabinecie zabiegowym;
  • możesz domagać się przyjęcia poza kolejnością w szpitalach, korzystać z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z rehabilitacji, badań specjalistycznych (np. endokrynolog, diabetolog).

Uwaga! Placówki te mają obowiązek informować o specjalnych uprawnieniach przysługujacych kobietom w ciąży. Informacja taka musi być uwidoczniona w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Czy kobieta w ciąży ma zawsze pierwszeństwo w wymienionych miejscach?

Myślę, że nie muszę o tym pisać, ale jednak wyjaśnię, że nie masz pierwszeństwa przed inną kobietą w ciąży. To znaczy, że gdy w kolejce czekają inne kobiety w ciąży, to nie możesz zostać obsłużona poza kolejką. Musisz poczekać.

Co, gdy kobieta w ciąży nie zostaje przyjęta jako pierwsza?

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone kobiecie w ciąży w dniu zgłoszenia, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Jeśli okaże się, że kobieta w ciąży nie może być przyjęta tego samego dnia (np. z uwagi na cięższe przypadki lub inne kobiety w ciąży czekające w kolejce), to musi być przyjęta w trybie przyśpieszonym – tj. do 7 dni roboczych.

Taka odmowa przyjęcia nie dotyczy natomiast np. aptek. Nie ma prawnej podstawy, bo odmówić kobiecie w ciąży obsłużenia poza kolejka.

Gdy kobiecie odmawia się pierwszeństwa czy to w aptece czy to bezpodstawnie np. na izbie przyjęć, należy zgłosić fakt naruszenia prawa. Zgłoszenie można złożyć w dziale skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ. Można też złożyć skargę bezpośrednio do kierownictwa danej placówki (np. apteki).

Jak należy potwierdzić, że jest się w ciąży?

Myślę, że nikt nie będzie pytał o potwierdzenie, że jest się w ciąży, kobiet w zaawansowanej ciąży :). Natomiast, gdy ciaża jest jeszcze niewidoczna, na prośbę należy okazać dokument potwierdzający ciążę.

Takim dokumentem potwierdzającym ciążę dla kobiet w ciąży jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Czy w sklepach kobiety w ciąży maja pierwszeństwo?

Nie. Przepisy nie regulują kwestii pierwszeństwa w kolejkach kobiet w ciąży w sklepach, w bankach, w placówkach pocztowych czy w innych miejscach lub w lokalach wyborczych, w czasie głosowania. Jednak wiele miejsc wychodzi na przeciw kobietom w ciąży i w swoich wewnętrznych regulaminach przyznaje takie uprawnienie.

Oczywiście w takiej sytuacji, najczęściej kobiety w ciąży mogą korzystać z pierwszeństwa na równi z osobami niepełnosprawnymi, czasami na równi z rodzicami z małymi dziećmi. Gdy w sklepie jest dedykowana kasa pierwszeństwa, tam należy poprosić o przepuszczenie i skorzystanie z przywileju pierwszeństwa.

Jakie to miejsca?

  1. Poczta Polska
  2. Drogerie – Rossman;
  3. Supermarkety – Lidl – kasa pierwszeństwa (kasa nr 1); Biedronka; Auchan;
  4. Sklepy z ubraniami – H&M, Zara, Smyk,
  5. Ikea – kasa pierwszeństwa;
  6. Środki komunikacji miejskiej – co prawda to nie kolejka :), ale możliwość skorzystania z miejsca siedzacego w oznaczonym miejscu

Jeśli znasz miejsca, w których kobieta może być obsłużona poza kolejką – daj znać w komentarzu.

Autor

2 komentarze

Komentarze