Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi rozpoczął się czas wyjazdów wakacyjnych dzieci. Dzieci wyjeżdżają w różnych konfiguracjach – z rodzicami, z jednym rodzicem, na kolonie bez rodziców, z dziadkami. Wyjaśnię Wam dzisiaj jakie dokumenty należy przygotować, żeby w pełni zabezpieczyć dziecko oraz jego towarzyszy podróży, żeby uniknąć nieprzyjemności na granicach lub trudności na miejscu wyjazdu, gdyby potrzebna była pomoc w razie nagłego wypadku. Jakie dokumenty potrzebuje Twoje dziecko, gdy wyjeżdża za granicę? Jak załatwić receptę dla dziecka? A co z ubezpieczeniem?

Dowód osobisty

Gdy wybieracie się za granicę, dokumenty, które dziecko musi mieć przy sobie to dowód osobisty lub paszport.

Dowód osobisty. Jeśli podróżujecie po strefie Schengen, dziecku i rodzicom wystarczą dowody osobiste. Oczywiście zazwyczaj nie musicie okazywać ich na granicy czy na lotnisku. Natomiast warto go mieć ze sobą w razie, gdyby ktoś chciał, żebyście potwierdzili tożsamość (np. wejście do samolotu) lub gdy dziecko będzie (odpukać) potrzebować pomocy medycznej. Dowody osobiste wystarczą do podróży po Unii Europejskiej. Do tego dowody wystarczą, jeśli wybieracie się do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Niektóre kraje unijne wymagają tego, by każda osoba przebywająca na ich terytorium miała przy sobie dokument tożsamości.

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Na dowód czekasz ok. 1 miesiąca. Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest ważne 5 lat, gdy dziecko nie ukończyło 5 lat. Gdy dziecko ukończyło 5 lat, a nie ukończyło 10 lat, dowód jest ważny 10 lat. Do wyrobienia dowodu osobistego dziecka nie potrzeba zgody obojga rodziców. Dowód osobisty dla dziecka może wyrobić jeden z rodziców. Gdy dziecko ukończyło 5 lat, konieczna jest obecność dziecka w urzędzie. Oczywiście rodzic ma prawo złożyć wniosek o dowód przez internet. Wówczas, po odbiór we wskazanym urzędzie musi stawić się rodzic składający wniosek oraz dziecko.

Paszport i Wiza

W przypadku podróży poza strefę Schengen, poza wymienione wyżej kraje, musicie mieć ze sobą paszport. Dowód jest niewystarczający. Paszport jest dokumentem bezpieczniejszym, ponieważ na jego podstawie dzieci mogą podróżować po całym świecie. Do niektórych krajów, musicie mieć także wyrobioną wizę.

Wyrobienie paszportu dla dziecka kosztuje 30 złotych (dla dziecka poniżej 13 roku życia). Jeśli posiadacie Kartę Dużej Rodziny, wówczas taki paszport kosztuje 15 złotych. Paszport dla dziecka powyżej 13 roku życia kosztuje 70 złotych (lub 35, gdy posiadacie Kartę Dużej Rodziny. Paszport jest ważny 5 lat, gdy wyrabia się go dla dziecka poniżej 13 roku życia oraz 10 lat, gdy wyrabiasz go dla dziecka powyżej 13 roku życia. Możecie też wyrobić paszport tymczasowy, którego ważność wynosi 12 miesięcy.

Do wyrobienia paszportu, wymagana jest zgoda obojga rodziców. Wygląda to tak, że wniosek paszportowy w urzędzie składają oboje rodzice. Gdy drugi rodzic nie może się stawić, rodzic składający wniosek musi mieć pisemną zgodę podpisaną notarialnie lub przez organ paszportowy, na wydanie paszportu.

Do odbioru paszportu może stawić się już jeden rodzic.

Uwaga! Jeśli chodzi o paszport, sprawdźcie też odpowiednio wcześniej, jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

Wiza

Nie do wszystkich państw sam paszport jest wystarczający. Do niektórych krajów potrzebna jest jeszcze wiza. Przykładowo, w Europie wiza jest potrzebna przy wjeździe na teren Rosji i Białorusi.

Listę państw, do których nie potrzebna jest wiza znajdziesz na stronie ministerstwa.

Dzieci mogą otrzymać wizę tylko i wyłącznie w wypadku podróżowania z rodzicami. Taka wiza dla dziecka musi być identyczna z wizą rodzica – dziecko otrzyma wizę tego samego rodzaju i na ten sam okres.

Ubezpieczenie zdrowotne – EKUZ

Gdy rodzic (i dziecko) jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, dziecko i rodzice mają prawo do otrzymania bezpłatnych świadczeń lekarskich w krajach Unii Europejskiej i EFTA,

Takie ubezpieczenie otrzymasz, warunkiem, że wcześniej wyrobicie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – tzw. EKUZ.

Wniosek składasz w dowolnym oddziale NFZ. Wydanie takiej karty jest bezpłatne. Otrzymujesz ją od razu przy złożeniu wniosku o jej wyrobienie. Karta jest ważna pół roku. Możesz bezpłatnie skorzystać z leczenia w krajach UE + na podstawie takiej karty. Chodzi oczywiście o nagłe wypadki, gdy dziecko trafi do szpitala, gdy przebywa czasowo za granicą. Dziecko nie otrzyma bezpłatnego zabiegu planowego.

Kserokopia polisy

Gdy ubezpieczasz dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW) warto też mieć przy sobie kserokopię polisy.

Gdy Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowane kolonie, obóz, wycieczkę zagraniczną to dziecko powinno być ubezpieczone u organizatora takiej wycieczki. Organizator powinien zapewnić ochronę ubezpieczeniową Twojemu dziecku. Niektóre podmioty nie podpadają jednak pod odpowiednie przepisy (ustawę o systemie oświaty czy Rozporządzenie dot. wycieczek dzieci i młodzieży) i nie mają takiego obowiązku, więc nie zapewniają ubezpieczenia. Dlatego koniecznie sprawdź u organizatora czy Twoje dziecko jest ubezpieczone i w jakim zakresie. Taka polisa powinna zapewnić pokrycie kosztów leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Jeśli chcesz ubezpieczyć dziecko niezależnie albo gdy wybieracie się na wycieczki sami, nie za pośrednictwem biura, to w takiej sytuacji warto ubezpieczyć siebie i dziecko i mieć ze sobą kopię polisy.

Zgoda drugiego rodzica na wyjazd za granicę

Gdy oboje rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej, a dziecko wyjeżdża z jednym rodzicem, zgodnie z prawem, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę.

Dokument taki jest potrzebny w sytuacji, gdy wyjeżdża jeden rodzic z dzieckiem lub gdy dziecko wyjeżdża bez rodziców. Na przykład z dziadkami lub z chrzestnymi. Oczywiście to nie jest tak, że kontrola graniczna każdorazowo sprawdzi czy masz taką zgodę. W zdecydowanej większości przypadków nikt tego nie kontroluje. Niektórzy jako taką dorozumianą zgodę traktują fakt, że rodzic jedzie z dzieckiem i paszportem/dowodem dziecka. Jeśli jednak chcesz spać spokojnie i jeśli nie chcesz ryzykować, że akurat Ciebie kontrola graniczna poprosi o wylegitymowanie się zgodą na wyjazd dziecka, załatw taką zgodę na wyjazd od drugiego rodzica. Więcej o zgodzie drugiego rodzica na wyjazd za granicę, kiedy jest konieczna i jak ją uzyskać, opisałam w tym wpisie.

Uwaga! To każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga, aby dziecko miało oficjalne zezwolenie od rodziców na wyjazd. Najlepiej sprawdź przed wyjazdem do kraju, do którego udaje się Twoje dziecko, czy taka zgoda jest wymagana.

Gdy dziecko jedzie bez rodziców, osoba która podróżuje z dzieckiem (np. opiekun, dziadkowie, chrzestni) powinni otrzymać od rodziców upoważnienie notarialne do wyjazdu z Waszym dzieckiem za granicę. To nie tylko ma znaczenie na granicy, ponieważ jak zapewne wiecie, w większości przypadków nikt nie sprawdza, czy osoby podróżujące mają taką zgodę lub nie. Lepiej jednak „chuchać na zimne” i mieć taki dokument. Przyda się chociażby w sytuacji, gdyby dziecku coś się stało i trafiłoby ono do szpitala. Wówczas osoba, która ma taki dokument, będzie mogła łatwiej uzyskać informacje dotyczące dziecka.

Recepta transgraniczna dla dziecka

Jeśli Twoje dziecko jedzie do innego kraju UE i przyjmuje leki na receptę, warto zadbać o to, by mieć ze sobą lub przekazać opiekunowi, z którym wyjeżdża dziecko, receptę na leki, które przyjmuje.

Recepta wydana przez lekarza w Polsce jest ważna we wszystkich krajach UE. Warto uprzedzić lekarza o wyjeździe, ponieważ w przeciwnym razie lekarz może zapisać lek dla dziecka, który jest niedostępny w innym kraju lub ma inną nazwę. Lekarz wyda też e-receptę. Natomiast e-recepty nie we wszystkich krajach UE są honorowane. Najlepiej w takiej sytuacji poprosić lekarza o wystawienie tzw. recepty transgranicznej – na papierze. Na podstawie takiej recepty można wykupić dany lek w innym kraju UE.

Taka recepta musi zawierać odpowiednie informacje, żeby być honorowana w innych państwach, tj. dane pacjenta (data urodzenia, imię i nazwisko), dane osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, dane do bezpośredniego kontaktu – telefon i fax z prefiksem, adres e-mail), dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”; nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego lub nazwę własną, jeżeli: przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych. W takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej. Do tego recepta musi zawierać informacje o postaci, mocy, ilości, sposobie dawkowania, datę wystawienia recepty i podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Sprawdź koniecznie czy lekarz wystawił dziecku receptę zawierającą powyższe informacje.

Bezpiecznej podróży!

Autor

Komentarze