Czy przedszkole niepubliczne może pobierać wpisowe? Czasami takie opłaty wynoszą ok. 1000 złotych. Co, gdy rodzic rezygnuje z placówki? Kiedy rodzic może domagać się zwrotu wpłaconego wpisowego? A co ze żłobkami?

Jakie opłaty może pobierać prywatne przedszkole lub żłobek?

Organ prowadzący przedszkole lub żłobek ustala jakie opłaty i w jakiej wysokości płacić mają rodzice dzieci zapisanych do placówki. Rodzaj i wysokość opłat placówka opisuje w statucie. Oprócz czesnego czy opłat za wyżywienie, bardzo często przedszkola lub żłobki pobierają także tzw. „wpisowe”.

Rodzice muszą wiedzieć ile mają płacić i za co.

Czy przedszkole lub żłobek mogą domagać się zapłaty wpisowego?

Tak. Podmioty prywatne mają takie prawo.

Kluczowe jednak jest to, na jakich zasadach rodzice płacą wpisowe, na co placówka je przeznacza i czy zwraca je przypadku rezygnacji z realizacji umowy. Musisz zatem przeczytać w umowie na jakich zasadach placówka je pobiera.

Statut i umowa powinny jednoznacznie i zrozumiale określać obowiązki rodzica w zakresie płatności. Umowa rodzica z przedszkolem jest umową cywilnoprawną zawieraną z rodzicami – konsumentami. To oznacza, że przedszkole nie może stosować w takich umowach tzw. klauzul niedozwolonych. Przedszkole musi działać zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie może ono naruszać zbiorowych interesów konsumentów.

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się m. in. stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Możemy sięgnąć do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK i spojrzeć, jakie zapisy dotyczące wpisowego zostały tam zamieszczone.

Kiedy obowiązek zapłaty wpisowego to klauzula niedozwolona?

Zasady pobierania wpisowego przedszkole musi doprecyzować. Umowa powinna przewidywać na co przeznaczane jest wpisowe. Właściciel nie może poprzestać na ogólnikowym zapisie, ze rodzic ma obowiązek zapłaty bezzwrotnego wpisowego.

. W Rejestrze Klauzul Niedozwolonych mamy taki zapis:

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata w wysokości 400 zł. – wpisowe

Rejestr Klauzul Niedozwolonych- poz. 2366;

Gdy masz w umowie zapis, że przy zapisie dziecka rodzice muszą wpłacić bezzwrotne wpisowe – jest to klauzula niedozwolona. Przedszkole nie może wpisywać w swoją umowę, że wpisowe nie będzie zwracane, bez względu na to, czy dojdzie do realizacji umowy, czy nie. Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy konsumentów w sposób rażący.

Niedozwolone są klauzule, które powodują utratę prawa żądania przez rodzica zwrotu wpisowego, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy.

Zatem niedozwoloną klauzulą są zapisy takiej jak na przykład:

 • Wpisowe jest bezzwrotne;
 • Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi; 
 • Wpisowe  nie  podlega  zwrotowi  w  przypadku  rezygnacji  przez  Usługobiorcę  z  usług  świadczonych przez Usługodawcę; 
 • Zaliczka nie ulega zwrotowi.

Kiedy placówka może pobierać wpisowe?

Właściciel placówki ma prawo pobierania wpisowego, ale musi on spełnić pewne warunki w umowie, żeby jego pobranie było zgodne z prawem.

Po pierwsze, w umowie należy wpisać na co wpisowe ma być przeznaczone. Niewystarczający jest ogólny zapis, że rodzic ma obowiązek zapłaty wpisowego w kwocie 300 zł. W umowie właściciel powinien wpisać, że kwota wpisowego będzie pobrana na poczet zakupu materiałów dla dzieci lub na koszty związane z okresem adaptacyjnym.

Po drugie, jeśli przedszkole wpisuje w umowę, że wpisowe przeznaczone jest na materiały edukacyjne czy organizację adaptacji, to placówka faktycznie te koszty musi ponieść. Jeśli placówka wpisuje w umowę, że wpisowe pobiera na adaptację, a rodzic wypisał dziecko zanim rozpoczęła się adaptacja, to placówka powinna zwrócić wpisowe. Warto w umowie określić, na jakich zasadach odbywa się adaptacja i w jakim czasie. Podobnie jest z kosztami zakupu materiałów. Gdy placówka nie potrafi udokumentować poniesionych kosztów, rodzic ma prawo domagać się zwrotu wpisowego, gdy umowa nie dojdzie do skutku.

Po trzecie, w umowie nie można wpisywać ogólnikowo, że wpisowe jest bezzwrotne. Taki zapis, nawet jeśli wpisowe będzie wydane na materiały, jest klauzulą niedozwoloną i jest nieważny. Nie można wpisywać ogólnikowo, że taka opłata nie ulega zwrotowi, niezależnie od sytuacji. Jeśli placówka chce zatrzymać opłatę, powinna wpisać, że w przypadku rezygnacji przez rodzica z usług po poniesieniu przez placówkę określonych kosztów (na które przeznaczone jest wpisowe), nie ulega ono zwrotowi.

Czy placówka może pobierać wpisowe jako opłatę za rezerwację miejsca dla dziecka?

Opłata rezerwacyjna jako wpisowe to moim zdaniem ryzykowny zabieg. Uważam, że najbezpieczniej byłoby wpisać w umowę, że opłatę rezerwacyjną (wpisowe) placówka pobiera przy zapisie dziecka, ale zalicza ją na poczet czesnego za ostatni miesiąc, kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola w danym roku szkolnym. W przeciwnym razie, zapis o opłacie rezerwacyjnej może być potraktowany jako klauzula niedozwolona – nie ma tu ekwiwalentności świadczeń. Opłata od każdego rodzica bez wyjątku np. 800 zł za „trzymanie” miejsca może być uznana za naruszenie prawa konsumentów.

Jeśli placówka ponosi koszty za to, że „trzyma miejsce” i jest w stanie to wykazać, to może zatrzymać taką opłatę. Oczywiście, jak już wyjaśniłam wcześniej, nie może to być ogólnikowy zapis, że placówka pobiera bezzwrotne wpisowe na poczet opłaty rezerwacyjnej.

Co zrobić, gdy przedszkole bezprawnie pobrało ode mnie wpisowe?

W pierwszej kolejności można porozmawiać z właścicielem placówki, w celu wyjaśnienia sprawy.

Gdy rodzic nie może dojść do porozumienia z placówką, może domagać się zwrotu nienależnie pobranego wpisowego. Wpisowe nie należy się, gdy placówka zastrzegła ogólnikowo, że jest bezzwrotne. Należy się również wtedy, gdy umowa przewiduje, że dyrektor kupi za nią materiały i pomoce naukowe – a do tego nie doszło. Wpisowe placówka pobiera niezgodnie z prawem, także gdy umowa przewiduje, że opłatę pobiera się na adaptację, a np. adaptacja przebiega w okresie, gdy rodzice płacą już „normalne” czesne.

Rodzic może wysłać placówce wezwanie do zwrotu wpłaconego wpisowego. Skoro zapis o bezzwrotnym wpisowym jest klauzulą niedozwoloną – jest nieważny. A to oznacza, że opłatę przedszkole lub żłobek pobrał bezprawnie. Wobec tego, rodzic powinien otrzymać jej zwrot.

Rodzic może także skierować sprawę do oddziału Federacji Konsumentów – tj. tam, gdzie przedszkole ma siedzibę. Może również zgłosić sprawę Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów.

Autor

26 komentarzy

 1. Hej, a co jeśli przedszkole pobiera przy zawarciu umowy „opłatę administracyjną” W niemałej kwocie? Tak to ubrali w słowa w naszym przedszkolu. Czy to jest zgodne z prawem?

  • Marcelina Odpowiedz

   To jest to samo co wpisowe tylko inaczej nazwane. Zasady są takie same. Przedszkole powinno uściślić na co kwota jest przeznaczana.

   • Hej,
    Podpisaliśmy umowę ze żłobkiem i jak się okazuje są w niej zawarte klauzule niedozwolone np dotyczące bezzwrotnego wpisowego. Jakim dokładnie przepis prawa reguluje tę kwestię, czyli dowodzi że jest to niezgodne z prawem?
    Czy jest określony ustawowo termin na odstąpienie od umowy przyjęcia dziecka do żłobka?

    • Marcelina

     Cześć, umowa nie jest z mocy prawa nieważna, jeśli w umowie znajduje się klauzula niedozwolona warto powołać się na ten fakt negocjując z właścicielem placówki rozwiązanie umowy czy zwrot środków nienależnie pobranych (w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać). Natomiast w przypadku sporu sądowego, warto również powołać się na tę klauzulę, wskazując że środki zostały pobrane niezgodnie z prawem. Jeśli chodzi o kwestię odstąpienia od umowy – niestety nie pomogę Panu w tym zakresie, ponieważ nie wiem jaka jest podstawa prawna chęci odstąpienia przez Pana od umowy.
     Pozdrawiam.

 2. Dzień dobry Chciałam się zapytać jak to wygląda w takiej sytuacji gdy dziecko już chodzi do przedszkola rok czasu było też płacone wpisowe rok temu a teraz ponownie chcą 250 zł jako wpisowe bądź na poczet materiałów na następny rok i żeby na nowo podpisać umowę czy to jest zgodnie z prawem?

  • Marcelina Odpowiedz

   Według mnie to klauzula niedozwolona. Skoro jak sama nazwa wskazuje wpisowe pobiera się od wpisu dziecka do przedszkola, a dziecko do niego już uczęszcza, jest to nienależnie pobrane od Państwa świadczenie.
   Składka na poczet materiałów może być.

   • Witam ja z zapytaniem syn od 3 dni chodzi do żłobka na adaptację chcemy zrezygnować i zerwać umowę . Dyrektor żłobka nie chce się zgodzić w regulaminie pisze 30 dyniowe wypowiedzenie umowy pisemne . Mam 1 sierpnia nie przyjął wypowiedzenia powiedział że przyjmie 30 sierpnia i mamy zapłacić za sierpień i wrzesień

    • Marcelina

     Dzień dobry – dużo zależy od tego czy w umowie jest wpisane 30 dniowe wypowiedzenie czy 30dniowe wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeśli to pierwsze – Pani ma rację. Jeśli to drugie – Dyrektor ma rację.

 3. Czy przedszkole może pobierać wpisowe co roku od jedno dziecka przy umowie na kolejny rok?

  • Dzień dobry, mam dwa pytanka. Kwestia wpisowego. U nas 400 zł i zapis w umowie jest dokładnie taki ” korzystnie ze żłobka w wymiarze do 10 godzin dziennie związane jest z uiszczeniem jednorazowej bezzwrotnej opłaty z tytułu przygotowania pakietu startowego dla dziecka” i teraz kwestią taka, córka n9e zdazyla nawet dobrze przyjść procesu adaptacji. Była w żłobku zaledwie 9 razy. Po tym czasie zaczela chorować i na chwile obecna mamy poważne problemy z płucami. Umowę podpisaliśmy 3 stycznia b.r. Tak więc teraz druga kwestia w umowie jest zapis ze można zrezygnować ze żłobka w trybie natychmiastowym w ciągu 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy, u nas minęło ponad 20 dni ale córki nie ma już tam drugi tydzień i już nie wróci, zrowie jej na chwile obecna na to nie pozwala. W takim wypadku żłobek poinformował mnie ze mogę złożyć wypowiedzenie z zachowanie 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Czy jest jakaś opcja zeby zrezygnować ze żłobka w trybie natychmiastowym? Skoro proces adaptacji jeszcze nie został skończony, a nie ma szans zeby córka tam wróciła?

   • Marcelina Odpowiedz

    Dzień dobry,
    placówka nie może odpowiadać za to, że dziecko choruje. Jeśli z uwagi na chorobę dziecka nie posyła Pani dziecka do przedszkola i chce rozwiązać umowę, to musi Pani przeczytać umowę i zobaczyć jakie są warunki wypowiedzenia. Jeśli jest tak jak Pani pisze, to powinna Pani złożyć wypowiedzenie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, skoro upłynął termin umożliwiający Pani złożenie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

 4. Intuicja podpowiada, że jeśli następuje rezygnacja z usługi przed/w trakcie jej realizacji, a wpisowe zostało pobrane np by zakupić materiały czy przygotować przedszkole na przyjęcie nowego dziecka, to to wpisowe nie powinno podlegać zwrotowi.

  • Marcelina Odpowiedz

   Oczywiście. Natomiast przede wszystkim placówka powinna wskazać w umowie na co pobierane jest wpisowe – np. tak jak Pan wskazał – na materiały. Jeśli nastąpiła rezygnacja po poniesieniu przez przedszkole kosztów, nie powinno ono podlegać zwrotowi.

 5. Pani Marcelino, jeżeli napisane jest, że wpisowe jest na doposażenie przedszkola dla mojego dziecka, to znaczy, że mogę upominać się o faktury potwierdzające wydatki? Czy te faktury powinny być wystawione imiennie na moje dziecko? Jaka jest zasada w takiej sytuacji? Dodam, że moje dziecko jest niepełnosprawne, a przedszkole po miesiącu kazało mi szukać sobie nowego miejsca dla synka. Wiedzieli z jaką niepelnosprawnoscia będą się mierzyli. Czuję się oszukana i naciągnięta na 1000 zł.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry,
   może Pani poprosić o udokumentowanie wydatków.
   Może Pani ubiegać się o proporcjonalny zwrot wydatków na „doposażenie”, jeśli nie zostały np. materiały przez Państwa wykorzystane.
   Może Pani również próbować ubiegać się o zwrot całości – trudno mi odnieść się do sytuacji, ponieważ nie znam szczegółów zawarcia umowy, jej treści oraz wypowiedzenia Państwu umowy.
   Faktury nie muszą być wystawione imiennie.
   Życzę dużo zdrowia dla Pani synka.

 6. Żłobek pobrał odemnie wpisowe,nie podpisaliśmy jeszcze żadnej umowy.Chcemy zrezygnować z tej placówki.Dyrekcja nie chce oddać nam wpisowego.Czy to jest zgodne z prawem?Będę wdzięczna za odpowiedź

   • Mam sytuację, że wpłaciłam „wpisowe” na poczet utrzymania miejsca w przedszkolu. Natomiast było to tylko i wyłącznie słownie. Nie podpisaliśmy jeszcze żadnej umowy. A ostatecznie rezygnujemy z tego miejsca. Co w takiej sytuacji? Mogę ubiegać się o zwrot wpisowego?

    • Marcelina

     Oczywiście, zawsze może Pani spróbować.

 7. Dzień dobry! Od połowy lipca 2021 syn chodził do prywatnego żłobka, w umowie mieliśmy informacje o „jednorazowej opłacie wpisowej” w wysokości 300 zł, nie było natomiast wymienionego przeznaczenia tej kwoty na żadnym z dokumentów. 02.05.2022 zostałam telefoniczne poinformowana przez właścicielkę o natychmiastowym zamknięciu żłobka w związku z problemem z lokalem (obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z umową, zostało nam zaproponowane by odbył się w innej placówce właścicielki, zrezygnowaliśmy ze względu na odległość). Czy w tej sytuacji żłobek powinien zwrócić opłatę wpisową?

 8. Witam,
  trafiłam na Pani wpis, bo właśnie zaczynamy batalię ze żłobkiem. Podpisałam umowę w marcu 2022, na wrzesień 2022 i w umowie był zapis: „Pierwsza opłata za pobyt dziecka w placówce powinna być dokonana w dniu podpisania umowy.” Wobec tego wówczas wpłaciłam opłatę za pobyt wrześniowy. W między czasie córka dostała się do żłobka z dofinansowaniem miejskim, więc złożyłam wczoraj wypowiedzenie w pierwszej placówce (zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia, ponieważ mamy lipiec, a umowa miała obowiązywać od września). Pani ze żłobka twierdzi, że koszty są bezzwrotne. Chyba nie ma do tego prawa? W umowie brak jakiegokolwiek słowa na temat rozwiązania umowy przed chodzeniem dziecka. Jest jeszcze zapis, że gdy nastąpi rezygnacja w trakcie trwania miesiąca, to czesne jest należne placówce.
  Pozdrawiam

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry,
   udało się Pani rozwiązać sytuację? Jeśli umowa nie przewidywała nic więcej, np. możliwości zatrzymania kwoty w przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie ma nic na temat „bezzwrotności”, jeśli ta kwota na podstawie brzmienia umowy miała być wpłacona na poczet pierwszego miesiąca uczęszczania dziecka do żłobka, wówczas ma Pani rację i powinna kwota być Pani zwrócona.

 9. Witam. Nie podpisaliśmy jeszcze umowy ze żłobkiem ale chcemy zrezygnować. Wysłaliśmy kartę informacyjną i zaakeptowaliśmy regulamin, w którym jest napisane na co wpisowe zostanie przeznaczone, oraz że jest również gwarancją grzania miejsca dla dziecka. Na stronie żłobka jest informacja, że zaliczka jest bezzwrotna i że przeznaczona na artykuły higieniczne i wyprawkę.
  Czy jest szansa na odzyskanie wpisowego??

 10. Placówka pobrała ode mnie wpisowe w znacznej kwocie. Jest to teoretycznie „enrollment fee” a zatem wpisowe wydatkowane na cele przetwarzania umowy i listy uczniów. Wynosi ono ponad 1900 zł a więc jest to znaczna kwota. Zaznaczono, że jest to kwota bezzwrotna. Córka zakończyła edukację w przedszkolu wraz z końcem umowy. Czy mogę odzyskać to wpisowe?

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry, nie znam treści Pani umowy, ale jeśli kwota była bezprawnie pobrana i nie wiadomo na co faktycznie przeznaczona, może Pani spróbować wezwać placówkę do jej zwrotu ewentualnie do udokumentowania, na co zostały przeznaczone środki.

Komentarze